Rehabilitacja w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej realizowana jest w warunkach ambulatoryjnych. Czas trwania rehabilitacji w warunkach oddziału dziennego dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni  o czym decyduje lekarz prowadzący. Pacjent otrzymuje 5- 7 zabiegów dziennie.

fotogaleria